PVA beheer en onderhoud

OTBI bv richt zich op het efficiënt en doelmatig beheer van technische gebouwinstallaties met als doel een beter presterende installatie en een optimalisatie van de technische en financiële middelen.

Aanpak

Gebouwen en installaties hebben de laatste twintig à dertig jaar een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Daar tegenover zijn de normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, energieverbruik en binnenklimaat behoorlijk aangescherpt. Bouwfysische eigenschappen van gebouwen worden steeds beter en de toegepaste installaties steeds kritischer gedimensioneerd en geregeld.

De hiervoor beschreven ontwikkeling vraagt om een geheel nieuwe aanpak. Voor het onderhouden van de huidige generatie gebouwinstallaties is meer specifieke kennis nodig op meerdere deelgebieden van de installatietechniek. Elk gebouw en elke gebouwinstallatie vraagt om ‘maatwerk’. Vragen zoals ‘Wat is de behoefte?’, ‘Wat zijn de wensen?’ en ‘Wat zijn de beschikbare middelen?’ staan daarbij centraal.

Voor een antwoord op deze vragen zijn de volgende drie aspecten van belang.
1. Wie bepaalt de ‘maat’?
2. Hoe bepalen we de ‘maat’?
3. Hoe controleren we de ‘maat’?

Procesmatige weergave onderhoudscyclus