Wij de kennis, u het voordeel!

Dit is OTBI BV

OTBI BV is een onderneming die zich richt op inspectie, onderhoud, beheer en de prestatie van technische installaties in de gebouwde omgeving.

OTBI BV zoekt de juiste balans tussen onderhoud, beheer en prestatie (inclusief de daaraan gerelateerde kosten) en het belang van het primaire proces van de opdrachtgever. Dit wordt vastgelegd in een overzicht, wat periodiek geactualiseerd wordt.

OTBI BV is een partner van gebouweigenaren, installateurs en adviseurs op het gebied van contract/maintenance management, van de gebouwde omgeving.

Beheer en onderhoud

OTBI BV onderscheidt zich door de aanpak. De opdrachtgever en zijn primaire proces staan centraal. De installaties hebben een ondersteunende functie, maar hebben bij disfunctioneren doorgaans een grote impact op de voortgang van het primaire proces.

Door een dynamisch overzicht van de assets komen de noodzakelijke investeringen niet onverwachts. Deze posten worden op het juiste moment verder uitgewerkt, op basis van de op dat moment beschikbare technische en energetische mogelijkheden. Per geval wordt aanbesteed tegen een marktconforme prijs.

Zo krijgt de opdrachtgever een optimaal (energetisch en technisch) presterende installatie en blijven de exploitatie kosten overzichtelijk en beheersbaar.

Doen wat je zegt en zeggen wat je gaat doen!

OTBI BV beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in beheer/ commissioning/contract en maintenance management en bezit de nodige relevante opleidingen, certificaten en diploma's.

BORG vastgoedbeheer kent korte lijnen. Kwaliteit en kennisuitwisseling zijn onze kernbegrippen. OTBI BV staat naast de klant en onderscheidt zich door duidelijke communicatie en rapportages, voorzien van praktische oplossingen.

Contact

OTBI BV

Gerrit-Jan Overvest                                                                
Bernhardlaan 37                                                                     
3947 NP Langbroek

tel: 06-14000750
e-mail: overvest@otbi.nl
website: www.otbi.nl

Stuur een bericht