Onderhoud installaties

Onderhoud activiteiten:

Het opstellen van een onderhoudsbeleid
• Het uitvoeren van een inventarisatie en inspectie van de installaties
• Het vaststellen van de onderhoudsbehoefte
• Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan
• Vaststellen van de onderhoudsmethodiek
• Periodieke inspectie
• Terugkoppeling naar het onderhoudsbeleid

Rol van OTBI bv

Het adviseren bij het opstellen van een plan van aanpak, het formuleren en implementeren van het onderhoudsbeleid, het opstellen van referentiekaders en onderhoud activiteiten, het uitwerken van meerjarenonderhoudsplannen, het verzorgen en beheren van het onderhoud contract waarbij de onderhoudsfirma’s alsmede periodieke inspecties door middel van (raam) overeenkomsten met OTBI bv worden uitgevoerd.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk adviseur wordt vooral bepaald door de methodische en objectieve benadering van het beheer van installaties.