Waar OTBI bv voor staat

OTBI bv is een onderneming die zich richt op inspectie, onderhoud, beheer en de prestatie van technische installaties in de gebouwde omgeving.

OTBI bv onderscheidt zich door de aanpak. De opdrachtgever en zijn primaire proces staan centraal. De installaties hebben een ondersteunende functie, maar hebben bij disfunctioneren doorgaans een grote impact op de voortgang van het primaire proces.

OTBI bv zoekt de juiste balans tussen onderhoud, beheer en prestatie (inclusief de daaraan gerelateerde kosten) en het belang van het primaire proces van de opdrachtgever. Dit wordt vastgelegd in een overzicht, wat periodiek geactualiseerd wordt.

Vanuit deze basis schakelt OTBI bv, op het juiste moment, de onderhoudspartijen in met de juiste deskundigheid (t.a.v. het betreffende installatiedeel), tegen een marktconforme prijs.

Door het actuele overzicht komen de noodzakelijke investeringen niet onverwachts. Deze posten worden op het juiste moment verder uitgewerkt, op basis van de op dat moment beschikbare technische en energetische mogelijkheden. Per geval wordt aanbesteed tegen een marktconforme prijs.

Zo krijgt de opdrachtgever een optimaal (energetisch en technisch) presterende installatie en blijven de exploitatie kosten overzichtelijk en beheersbaar.

OTBI bv:             Wij de kennis, u het voordeel!