Energie

De beste vorm van energiebesparing is nog steeds te realiseren door minder energie te gebruiken! Hiermee bespaart u geld en brengt u de CO2 uitstoot van uw bedrijf terug. Goed voor het mileu en uw portemonee.

Om vast te stellen of er binenn uw bedrijf doelmatig wordt omgegaan met energie doorlopen we een stappenplan. Aan de hand van deze stappen kijken we zowel naar het verbruik, de administratieve kosten als de prijs van energie om zo uw totale energiekosten structureel te reduceren.


Stap 1: wat gebeurt er?

Om een eerste indruk te krijgen van de energie situatie van een aansluiting wordt er een factuurscan gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van transportnota’s van het netwerkbedrijf en de leveringsnota’s van het energiebedrijf.

Ten eerste worden de administratieve kosten geoptimaliseerd. We kijken dan naar onder andere het gecontracteerde vermogen, de transportkosten en de energiebelasting. Dit vergt geen investering en kan direct worden doorgevoerd.
Daarnaast wordt op basis van de nota’s bepaald of het interessant is om het verder te onderzoeken. Met andere woorden geven de verzamelde gegevens aanleiding om te veronderstellen dat er niet doelmatig wordt omgegaan met energie.

Stap 2: Wanneer gebeurt het?

Op het moment dat er een aanleidng is gevonden om verder onderzoek te doen, is het van belang om vast te stellen wanneer er energieverbruik plaats vindt. Dit doen we door, indien beschikbaar, de meetgegevens op te vragen. Voor elctriciteit zijn dit de kwartierwaarden. Wanneer deze gegevens niet voor handen zijn (geen telemetrie), worden de gegevens verzameld door te meten (electriciteit) en door de temperatuur in diverse ruimtes voor een periode te registreren (gas).

Stap 3: Waar gebeurt het?

Vervolgens kan er een duurmeting op de achterliggende groepen worden toegepast om vast te stellen waar het verbruik plaats vindt (electriciteit). Voor gas wordt door middel van duurmetingen van de ruimte temperatuur em gedrag van de stookinstallatie bepaald of het verbruik doelmatig is.

Stap 4: Rapportage

Pas als alle stappen zijn doorlopen kan er een uitspraak worden gedaan over de:
• De omvang van de besparing
• De eventuele investeringen in maatregelen
• De subsidiemogelijkheden
• De terugverdientijd

De eindrapportage wordt besproken met de klant en op basis hiervan wordt in overleg met de klant actie ondernomen om de besparing door te voeren.


Alle voordelen op een rij:

• Direct uitvoerbare Quick Wins
• Uitgebreid rapport met de bevindingen ten aanzien van diverse installaties
• Uw energiekosten worden binnen afzienbare tijd gereduceerd
• Wij onderzoekn mogelijkheden voor het verduurzamen van uw pand
• Gericht advies over gegarandeerde besparingsmogelijkgheden